top of page

Verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2020 verkoston puheenjohtajana toimii 3T-hanke, joka on verkoston alullepanija. Tarkoituksena on kierrättää puheenjohtajuutta vuosittain. Tapaamiset järjestetään mukana olevien tahojen omissa toimipisteissä. 

Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia asioita, sekä suunnitellaan toimintaa. Lisäksi tapaamisten yhteydessä on järjestetty pieniä koulutuksia.

Verkoston jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua myös kahden eri tiimin työskentelyyn. Tiimejä ovat viestintätiimi sekä tapahtumatiimi. Viestintätiimi on ollut vastaamassa mm. nettisivujen rakentamisesta. Tapahtumatiimissä on vastaavasti suunniteltu yhteisiä tapahtumia ja toimintoja. Tapahtuma- ja viestintätiimit ovat avoimia kaikille NEET-verkoston jäsenille.

01/06/2021
Verkosto tapaaminen - Stadin osaamiskeskus
Tapaamisessa: - Neet-verkoston tapaamisen avaaminen – alkusanat, terveiset Nexus-hankkelta - Stadin osaamiskeskus toiminnan esittely - Vamos Akatemia – avoin tutkija- ja kehittäjäverkosto, joka käsittelee NEET-nuorten tilannetta ja käytännön ratkaisukeinoja, kuinka rakennetaan polkuja hyvinvointiin, työhön ja koulutukseen, toiminnan esittely
08/03/2021
Verkoston tapaaminen - Vamos Helsinki
Tapaamisessa: - Nexus hankkeen avaus - Nexus hankkeen esittely, mistä on kysymys. Yleisesti hankkeen avaus tavoitteiden kertominen. - Vamos Helsingin toiminnan esittely - Työpajatyöskentelyä Nexus hankkeeseen - Miksi neet verkostoa tarvitaan?, Miten verkosto voi tukea omaa organisaatiosi työtä? - Toiveita NEET-verkostontapaamisten sisällöstä ja aiheista vuonna 2021? - Toiveita ja ideoita NEET-verkoston yhteiseen viestintään (mm. uutiskirjeet, teams, muuta)
08/12/2020
Verkoston tapaaminen - 3T
Tapaamisessa: - Kuntakokeilu esittelyä - Verkoston kuulumiskierros sekä otteita vuodesta 2020 - Tärppejä verkostosta - 2021 Verkoston tulevat kokoukset
Page 1 of 1
bottom of page