top of page

Urapalveluiden projektipäällikkö Heidi

Updated: May 27, 2021Nimi: Heidi Harju


Nykyinen työpaikka: Diakonissalaitos, Vamos Urapalveluiden projektipäällikkö


Koulutus ja halutessasi voit kertoa lyhyesti aiemmasta työkokemuksestasi:

Koulutukseltani olen sosionomi (yamk) Vamoksen lisäksi olen työskennellyt muun muassa vauvaperheiden parissa Helsingin ensikodilla ja autismisäätiöllä nuorten aikuisten pienryhmäkodissa.Mitä konkreettista hyötyä olet itse saanut työhösi verkoston toiminnasta? Olen saanut hyödyllistä tietoa eri organisaatioiden toiminnasta ja käynnissä olevista hankkeista. Kuntakokeiluun liittyvä info viime vuoden lopulla oli myös tosi hyödyllinen.

Millainen on tavallinen työpäiväsi: Työpäivieni sisältö vaihtelee paljon ja se on ihanaa! Tapaan nuoria ja yhteistyökumppaneitamme sekä olen ajoittain mukana ryhmävalmennuksissa. Projektipäällikön pestiin kuuluu myös hallinnollisia tehtäviä, kuten suunnittelua, laskujen maksamista, budjetin seurantaa sekä hankkeen toiminnasta raportointia.Mikä on työssäsi palkitsevinta: Parasta on se, että saan tavata niin monenlaisia mielenkiintoisia ihmisiä ja oppia heiltä. Pidän myös siitä, että saan työssäni käyttää luovuuttani, ideoida, kehittää ja kokeilla uutta.


Entä haastavinta: Nuorilla on välillä tosi vaikeita elämäntilanteita, jotka ovat mahdollisesti jatkuneet jo pitkään. Joidenkin nuorten vointi voi olla niin huono, ettei heillä ole voimavaroja tai motivaatiota avun vastaanottamiseen. Se tuntuu ajoittain hankalalta, kun itse olisi halukas nuorta tukemaan ja auttamaan.


Jos voisit muuttaa yhden asian yhteiskunnassa kohderyhmäsi hyväksi, mikä se olisi?

Toivoisin, että suomalainen työelämä olisi monimuotoisempaa ja että monimuotoisuus työpaikoilla nähtäisiin arvokkaana ja hyödyllisenä asiana. Toivon myös, että työpaikoilla olisi enemmän ymmärrystä ja joustavuutta ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa. Kaikilla ei voimavarat riitä 40 tuntiseen työviikkoon. Myös osatyökykyisten olisi tärkeää päästä mukaan työelämään.

29 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page