top of page

Kehittämiskoordinaattori Siisi

Updated: Dec 13, 2021


Nimi:

Siisi Hirvikoski


Nykyinen työpaikka:

Uudenmaan Te-toimisto/Helsingin työllisyyspalvelut - kehittämiskoordinaattori


Koulutus ja halutessasi voit kertoa lyhyesti aiemmasta työkokemuksestasi:

Olen koulutukseltani sosionomi (yamk), psykoterapeutti (perheterapeutti) sekä valmistunut USA:sta Marylandin yliopistosta ohjelmasta Family Studies (BSc). Olen ehtinyt työskennellä yli kaksikymmentä vuotta lasten, nuorten ja perheiden parissa eri työrooleissa. Viimeisten vuosien aikana olen tehnyt asiakastyötä vain nimellisesti ja työni on keskittynyt Helsingin Ohjaamon ja nyt työllisyyspalveluissa tehtävän työn koordinointiin ja kehittämiseen.


Nykyinen työpaikka:

Kerro muutamalla lauseella tahosta (ja hankkeesta), jota edustat:

Mitkä ovat ne pääasialliset palvelut, joita organisaatiosi tuottaa nuorille/kohderyhmälle/verkostoon?


Helsingin työllisyyspalveluissa tarjoamme monipuolisia työllisyyspalveluja helsinkiläisille työnhakijoille. Helsingin Ohjaamossa tarjotaan työllisyyspalveluiden lisäksi tukea monialaisesti muun muassa asumiseen, talouteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa alle 30-vuotiaille nuorille. ”Jos et tiedä mistä aloittaa, tule Ohjaamoon”- iskulause sopii hyvin mainostamaan Ohjaamon tarjoamia palveluja. Tervetuloa 😊!Mitä konkreettista hyötyä olet itse saanut työhösi verkoston toiminnasta?


Pysyn verkoston avulla kärryillä siitä, millaisia palveluja nuorille on Helsingissä tarjolla. Olen yhteisten tapaamisten ja tekemisten kautta päässyt tutustumaan ja verkostoitumaan uusien kumppaneiden kanssa. Ajattelen myös, että yhteistyössä on voimaa – asiakkaat ovat yhteisiä ja on mahtavaa, että voimme verkostossa jakaa tietoa ja taitoa, mikä palvelee loppupelissä kaikkia nuoria yhteisesti.


Millainen on tavallinen työpäiväsi:

Nyt korona-aikana olen työskennellyt pääasiassa etänä. Työpäiväni ovat todella vaihtelevia ja se on yksi työni ”suola”. Saan työskennellä vaihtelevan työntekijäjoukon kanssa, sillä toimialueeni on työntekijöiden ja esihenkilöiden välimaastossa. Työpäivääni sisältyy paljon yhteistyötapaamisia ja suunnittelua.Mikä on työssäsi palkitsevinta:

Hienointa ovat tilanteet, joissa olen päässyt edistämään työlläni asiakastyön sujumista. Näen asiakkaille suunnatut palvelut ikään kuin esiripun edessä olevana hyvin etenevänä esityksenä. Jotta esitys sujuisi käsikirjoituksen mukaan, tarvitaan paljon töitä ns. ”back stagella”. Minun työni tapahtuu pitkälti siellä. Yhteiset suunnittelu- ja kokeilusessiot eri tiimien ja työntekijöiden kanssa ovat antoisia. Saada jokin haastava juttu yhteistyöllä toimimaan, on parasta.Entä haastavinta:


Koen omassa työssäni haastavimmaksi työn sirpaleisuuden. Olen mukana useissa projekteissa ja osasuunnitteluissa. Päivän aikana saattaa joutua ”hyppimään” useiden eri asioiden ja kokonaisuuksien väliä. Siirtyminen tilanteesta toiseen on välillä kuormittavaa. Olisi helpompi keskittyä kerrallaan vain muutamaan täsmäasiaan ja edistää niitä, mutta tällä hetkellä työni on koostumukseltaan ”tilkkutäkkimäistä”.Jos voisit muuttaa yhden asian yhteiskunnassa kohderyhmäsi hyväksi, mikä se olisi?


Toivoisin asunnottomuuden poistuvan. Asunnon, oman kodin, saannin tulisi olla jokaisen henkilön perusoikeus. Kannatan Asunto ensin – mallia, jossa asunnon saaminen ei ole palkinto, vaan kaikilla taustaan katsomatta on sama oikeus omaan asuntoon. Oma turvallinen tila, koti, mahdollistaa ja antaa pohjaa elämän muille perusasioille esimerkiksi ihmissuhteille, opiskelulle ja työnteolle.

129 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page