top of page

Verkoston toiminta

Verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2020 verkoston puheenjohtajana toimii 3T-hanke, joka on verkoston alullepanija. Tarkoituksena on kierrättää puheenjohtajuutta vuosittain. Tapaamiset järjestetään mukana olevien tahojen omissa toimipisteissä.

Tapaamisissa käsitellään ajankohtaisia asioita, sekä suunnitellaan toimintaa. Lisäksi tapaamisten yhteydessä on järjestetty pieniä koulutuksia.

Verkoston jäsenillä on ollut mahdollisuus osallistua myös kahden eri tiimin työskentelyyn. Tiimejä ovat viestintätiimi sekä tapahtumatiimi. Viestintätiimi on ollut vastaamassa mm. nettisivujen rakentamisesta. Tapahtumatiimissä on vastaavasti suunniteltu yhteisiä tapahtumia ja toimintoja. Tapahtuma- ja viestintätiimit ovat avoimia kaikille NEET-verkoston jäsenille.

 

Näin pääset mukaan

bottom of page